top of page

Účtovník - Personalista / Slovensko - Trnava

Plat: €900.00 - €1.100 Brutto mesačne, v závislosti od skúseností

Lokalita: Trnava, Slovensko

Popis Práce: Práca v medzinárodnej spoločnosti. Vedenie komplexného podvojného účtovníctva spoločnosti. Účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, pokladní a bánk. Organizovanie platieb a správa firemných účtov. Kontrola platieb, záväzkov a pohľadávok. Sledovanie legislatívnych zmien a ich aplikácia pre potreby spoločnosti. Zodpovednosť za ekonomickú agendu a správnosť účtovníctva. Vypracovanie interných smerníc a predpisov a ich aplikácia. Príprava a podávanie DPH priznania, kontrolné výkazy a súhrnné výkazy. Štatistické výkazy, Intrastat. Komunikácia s daňovým úradom, poisťovňami a orgánmi štátnej správy. Zodpovednosť za dodržiavanie termínov. Komplexné vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Mesačný výpočet miezd, evidencia mzdových listov. Výpočet dovoleniek, odmien a mzdových náhrad. Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do príslušných inštitúcií. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov.

Zamestnanecké výhody, benefity: Práca v úspešnej a stabilnej medzinárodnej spoločnosti. Možnosť pracovať s priateľským multikultúrnymi profesionálmi. Možnosť aktívne využívať cudzí jazyk (angličtina). Vysoká miera samostatnosti a s tým spojená zodpovednosť. Veľa príležitostí pre získanie nových informácií a skúseností.

Požiadavky na zamestnanca: Vzdelanie v odbore ekonomika. Znalosť Anglického jazyka na úrovni B1.  Znalosť účtovného softvéru Omega.  Základna znalosť programov balíka MS Office. Samostatnosť, precíznosť, zodpovednosť. Ochota prijať zodpovednosť. Ochota a chuť sa ďalej vzdelávať. Pozitívny prístup k práci.

Webmaster s Holandským Jazykom / Slovensko - Trnava

Plat: €1.100- €1.200 Brutto mesačne, v závislosti od skúseností +Bonusy

Lokalita: Trnava, Slovensko

Popis Práce: Práca v medzinárodnej spoločnosti. Správa web stránok, ich aktualizácia a dopĺňanie informácii. Príprava grafických podkladov pre web. Kreativita, návrh, spracovanie reklamných a propagačných požiadaviek. Príprava marketingových a reklamných materiálov, on line marketing. Písomná a príležitostne aj telefonická komunikácia v oboch Slovenskom aj Holandskom jazyku so zákazníkmi spoločnosti. Podávanie informácií o ponúkaných tovaroch a poskytovanie podpory zákazníkom pri ich nákupe. Spracovanie objednávok, riešenie prípadných reklamácií a navrhovanie vhodných riešení. Práca s interným systémom spoločnosti a aktualizácia údajov. Spolupráca pri prekladaní anglických/slovenských webstránok do holandčtiny.

Zamestnanecké výhody, benefity: Práca v úspešnej a stabilnej medzinárodnej spoločnosti. Možnosť pracovať s priateľským multikultúrnymi profesionálmi. Zaujímavé finančné a aj nefinančné benefity spoločnosti. Možnosť vycestovania do zahraničia za účelom tréningu.

Požiadavky na zamestnanca: Vhodný kandidát by mal mať aktívnu znalosť Holandského jazyka na úrovni C1.  Aktívnu znalosť Adobe Photoshop, Indesign, Fireworks. Základnú znalosť programov balíka MS Office. Príjemné vystupovanie a vynikajúce komunikačné zručnosti. Záujem o prácu v oblasti podpory zákazníkov. Znalosť Anglického jazyka je vítaná.

Webmaster s Talianskym Jazykom / Slovensko - Trnava

Plat: €1.100- €1.200 Brutto mesačne, v závislosti od skúseností +Bonusy

Lokalita: Trnava, Slovensko

Popis Práce: Práca v medzinárodnej spoločnosti. Správa web stránok, ich aktualizácia a dopĺňanie informácii. Príprava grafických podkladov pre web. Kreativita, návrh, spracovanie reklamných a propagačných požiadaviek. Príprava marketingových a reklamných materiálov, on line marketing. Písomná a príležitostne aj telefonická komunikácia v oboch Slovenskom aj v Talianskom jazyku so zákazníkmi spoločnosti. Podávanie informácií o ponúkaných tovaroch a poskytovanie podpory zákazníkom pri ich nákupe. Spracovanie objednávok, riešenie prípadných reklamácií a navrhovanie vhodných riešení. Práca s interným systémom spoločnosti a aktualizácia údajov. Spolupráca pri prekladaní anglických/slovenských webstránok do taliančiny.

Zamestnanecké výhody, benefity: Práca v úspešnej a stabilnej medzinárodnej spoločnosti. Možnosť pracovať s priateľským multikultúrnymi profesionálmi. Zaujímavé finančné a aj nefinančné benefity spoločnosti. Možnosť vycestovania do zahraničia za účelom tréningu.

Požiadavky na zamestnanca: Vhodný kandidát by mal mať aktívnu znalosť talianskeho jazyka na úrovni C1.  Aktívnu znalosť Adobe Photoshop, Indesign, Fireworks. Základnú znalosť programov balíka MS Office. Príjemné vystupovanie a vynikajúce komunikačné zručnosti. Záujem o prácu v oblasti podpory zákazníkov. Znalosť Anglického jazyka je vítaná.

bottom of page