top of page

Elektrikár - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Pravidelná údržba elektrických zariadení a zabezpečenie ich plnej funkčnosti. Vykonávanie pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa plánu kontrol. Operatívne riešenie problémov vznikajúcich na rozvádzačoch a iných elektrických zariadeniach. Vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov. Prečítanie technickej dokumentácie a dodržiavanie pracovných postupov podľa dokumentácie. Projektovanie rozmiestnenia elektrických rozvodov, rozvádzačov, hlavných a podružných vypínačov a výstražných značiek. Spájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzačov, vypínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení. Dodržiavanie bezpečnostných a zdravotných predpisov pri práci. Znalosť používania elektrických nástrojov a zariadení.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Inštalatér - Kúrenár - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Obsluha a údržba zariadení ústredného vykurovania v obsluhovanom objekte. Čistenie a premazávanie systému ústredného kúrenia. Prísne rešpektovanie pracovných postupov, vykonávanie činností na základe technickej dokumentácie. Dohliadanie a kontrolovanie technického stavu zariadení ústredného vykurovacieho systému. Optimalizovanie nastavenia kúrenia. Zabezpečovanie predbežných a preventívnych kontrol porúch a mechanických porúch na zariadeniach. Vykonávanie bežných manuálnych prác súvisiacich s obsluhou kotolne.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Maliar - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Príprava a ošetrovanie povrchu na maliarske a lakovacie práce. Natieranie, lakovanie, tmelenie a morenie rôznych predmetov a materiálov. Nanášanie farieb na steny a fasády interiérov a exteriérov. Vykonávanie pomocných prípravných prác (šmirgľovanie, čistenie, odmasťovanie, zoškrabovanie starých náterov a pod.). Obsluhovanie bežných maliarskych zariadení (práškovacie stroje, striekacie pištole, elektrické brúsne náradie). Používanie bežných maliarskych nástrojov a pomôcok (valček, štetec, špachtľa, škrabka, drôtená kefa atď.). Miešanie farieb, moridiel a lakov podľa zadaných parametrov projektu.
Zodpovednosť a kontrolovanie kvality vykonanej práce a dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Auto Lakýrnik - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Príprava vozidiel na lakovanie (brúsenie, čistenie, tmelenie). Lakýrnické práce (príprava a aplikácia farieb a lakov). Čistenie použitých pracovných pomôcok – najmä striekacích pištolí. Následná kontrola odvedenej práce s dôrazom na detail a bezchybne vykonanú prácu. Zodpovednosť za kontrolu dodržiavania správnych technologických postupov, prípravy a následnej realizácie lakýrnických prác. Korekcia nedostatkov v súlade s technologickými postupmi (ktoré vznikli pri lakovaní). Iné práce spojené s lakýrnickým povolaním (retuše deformácií, škrabancov, opravy dentov a preliačení).

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Automechanik osobných a nákladných vozidiel - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Servisovanie a oprava motorových vozidiel. Diagnostikovanie porúch na motorových vozidlách. Vykonávanie manuálnej údržby a servisu. Zodpovednosť za dodržiavanie stanovených technologických a procesných postupov. Spolupráca s prijímacími technikmi a inými mechanikmi. Vykonávanie záručných, pozáručných a generálnych opráv na motorových vozidlách. Využívanie dostupných diagnostických a meracích zariadení na čo najrýchlejšie detekovanie a odstraňovanie vzniknutých závad.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Zámočník - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Montáž, demontáž a nastavovanie strojársko-technologických zariadení a ich častí. Uvádzanie strojov a prístrojov do prevádzky v prevádzkyschopnom stave. Spúšťanie a odstavovanie strojovo-technologických zariadení. Vykonávanie pravidelných technických prehliadok a odstraňovanie zistených nedostatkov. Premeriavanie a obrysovávanie materiálov. Realizácia záťažových a kontrolných testov, pre odhaľovanie skrytých porúch. Ošetrovanie a udržovanie dobrého technického stavu náradia. Opracovávanie súčiastok (sústruženie, frézovanie, brúsenie, vŕtanie, pílenie, ohýbanie atď.). Dodržiavanie pracovných postupov a interných smerníc a nariadení.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Zvárač metódou TIG, MIG, MAG, CO2 - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Zváranie kovov v súlade s technickou dokumentáciou. Stanovovanie vhodných metód zvárania a pracovných postupov. Používanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich správne nastavenie a používanie. Čistenie, leštenie a iné opracovávanie vykonaných zvarov. Kontrolovanie kvality zvarov pomocou sérií skúšok. Ošetrovanie a udržiavanie technického vybavenia v prevádzkovom stave.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Operátor CNC strojov - Sústružník - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Obsluha a nastavovanie CNC stroja podľa potrebných požiadaviek a technickej dokumentácie. Upínanie kusov a ich opracovávanie. Obsluha frézy, alebo sústruhu. Čítanie technickej dokumentácie. Úpravy programov, programovania CNC strojov. Práca na základe technických výkresov.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

Montér oceľových konštrukcii - Nemecko, Rôzne lokality

Plat: od 2800 EUR v čistom mesačne alebo od 13,80 EUR brutto za hodinu

+ 7,00 € diéty na hodinu
+ príplatok za poobednú zmenu
+ príplatok za nočnú zmenu

Lokalita: Nemecko, Rôzne lokality

Zmeny: Ranná zmena / Poobedná zmena (podľa objednávok)

Popis Práce: Zabezpečovanie montáže, demontáže, vykonávanie špeciálnych, náročných, montážnych a zosilovacích prác na konštrukciách. Zhotovovanie, montáž a osadzovanie konštrukcií, mostov, točien, presuvní, žeriavov, prechodových lávok a konzol a zostavovanie dielov nosných prvkov k zváraniu. Zabezpečovanie údržby a opráv konštrukcií. Vykonávanie komplexných revízií všetkých častí oceľových a obdobných konštrukcií.

Požiadavky na zamestnanca: Pozitívny prístup k práci, fyzicky zdatný, pracovitý, flexibilný a tímový hráč. Nemčina je výhodou, nie však podmienkou. Vodičský preukaz B, aspoň jedna osoba z tímu. Jeden člen tímu musí vlastniť auto.

Zamestnanecké výhody, benefity: Školenie zabezpečené a platené. Nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú. Možnosť práce na zmeny. Dlhodobá stabilná práca. Platené nadčasy. Diéty, ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom. Osobný prístup ku každému záujemcovi. Kariérny rast vo firme. Pracovné a ochranné prostriedky

Ubytovanie: Ubytovanie je zabezpečené prostredníctvom domov (tzv. share house). Dom je kompletne zariadený.

Firemné ubytovanie: Jednolôžková izba / spoločná izba - dve osoby na izbe. Ubytovanie od 20 € do 30 € na deň.

bottom of page